Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 20-njy iýul, 2017.


Şu günki programmamyzda: Aşgabadyň häkimiýetleri öňki prezident Saparmyrat Nyýazowyň Magtymguly köçesindäki heýkelini aýyrdylar; Türkmenistanda mugallymlardan talap edilýän saglyk hakyndaky resminamalaryň sany köpeldi we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG