Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Baku: Meredow Azerbaýjanyň, Türkiýäniň daşary işler ministrleri bilen duşuşýar


Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow

Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Azerbaýjanyň daşary işler ministri Elmar Mamedýarow bilen duşuşýar.

19-njy iýulda Bakuda geçýän gepleşikleriň gün tertibinde syýasy, ykdysady, energiýa, transport we gumanitar ugurlardan hyzmatdaşlyga degişli meseleleriň durýandygy media maglumatlarynda aýdylýar.

Şeýle-de Bakuda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň üçtaraplaýyn duşuşygyň geçiriljegi habar berilýär. Üç ýurduň arasyndaky bu duşuşygyň 2014-nji ýylyň 26 maýyndan bäri dördünji gezek geçirilýändigi bellenýär.

11-nji iýuldan bäri Reşit Meredow Özbegistana, Täjigistana we Gürjüstana sapar etdi we ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi.

XS
SM
MD
LG