Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Amyderýanyň 'ýykan' ykballary


Owganystanyň demirgazygyndaky Balh welaýatynyň, aglaba türkmenleriň ýaşaýan, Çakyrlar we Arrykbatyrlar obalary, Amyderýanyň joşmagy sebäpli, suwuň aşagynda galdylar. Jaýlary we ekin meýdanlary weýran bolan ýaşaýjylar hökümet tarapyndan hiç hili kömegiň edilmýändigini gürrüň berýärler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG