Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda awtobus duralgalary arassalanýar

Soňky günlerde Aşgabadyň awtobus duralgalarynda arassaçylyk işleriniň ýygy-ýygydan geçirilýändigi we bu çäräniň, esasan, şäheriň Kommunal gullugynyň erkek işgärleri tarapyndan amala aşyrylýandygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä, tigirli aýlanyp, duralgalardaky zir-zibilleri arassalaýarlar. Käte olaryň suw çekýän ulaglarda gelip, duralgalary ýuwýan halatlary hem bolýar. Azatlyk Radiosy Aşgabadyň Nurmuhammet Andalyp we Baba Annanow köçeleriniň ugrundaky awtobus duralgalarynda geçirilýän arassaçylyk işleri barada ýörite fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG