Sepleriň elýeterliligi

Dünýä Türkmenleri

Türkmenistanyň täze pul çäklendirmeleri migrantlara nähili täsir ýetirer?


Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanyny TMB-nyň durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýan täze çäklendirmeleriniň migrantlara, studentlere we olaryň maşgalalaryna etjek täsirine gönükdirýär.

XS
SM
MD
LG