Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Siziñ HALKYÑ öñünde synagdan geçmegiñiz gerek!"


Aşgabat. Prezident Berdimuhamedow Gawun baýramyna gatnaşýar.

Hormatly arkadagymyz!

Meniñ pikirimçe siziñ WATANA bolan söygüñizi görkezmegiñ wagty geldimikâ diýýân. Gysgaça, siziñ HALKYÑ öñünde synagdan geçmegiñiz gerek!

Siziñ hâzirki döwürde alyp barýan syýasatyñyz, şahsy kultyñyzy dowam etdirmâge gönükdirilene meñzeýâr.

Aziada eger halkyñ peýdasyna bolsa , nâme üçin şunça peýdasy bolar diýlip agzyny dolduryp geplânoklar? Eger geljek turistleriñ hasabyna boljak bolsa nâme üçin TM a viza almak şeylede kyn? Aç gapylary, turist gelsin. Her wagt açyk bolsun.Gaýtam siz Aziada sebapli ýapdyñyz. Gelen adamlar türkmeni üytgeder, pikir bererler öydýan bolsanyz türkmen bir eýýam oýandy. Aýlyk bermegiñi goýan güniñ dikeler.

Hemme zat, netijesi, siziñ köprak wezipede oturmagnyz üçin gurban edilýar.
Halkyñ bâhbidi, peydasy unudylýar.

Eger siz WATANY, HALKY hakykatdan hem söýýân bolsañyz, öz bâhbidiñizi öñe sürmâñ we öz islegiñiz bilen wezipâñizi boşadyñ! Ýerine has adalatly 30, 40, 50% görkezýan saýlawlary geçiriñ! Ýa da zalym patyşa bolup taryhdaky ornyñyzy tapyñ! Türkmenbaşy yazar, Gurbanguly pozar! Gurbanguly yazar, ÝENE BIRI pozar!

Redaksiýadan: Okyjynyň haty bolşy ýaly çap edilýär. Onda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG