Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 21-nji sentýabr, 2017


Şu günki programmamyzda: Aşgabat-2017 oýunlary bilen bagly transport gadagançylyklary şäher ýaşaýjylarynyň ýas däplerine düzediş girizdi; Orsýetiň howpsuzlyk resmisi terroristleriň Merkezi Aziýada 'ukuly öýjükleri' döredýändigini aýtdy we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG