Sepleriň elýeterliligi

Dünýä Türkmenleri

Türkmenistandan daşary ýurda işlemäge gidýänleri näme bökdeýär?


Türkiýede Azatlyk Radiosy bilen gürrüňdeş bolan türkmen migranty Arslan ýaňy-ýakynda, Stambula gaýtmaga synanyşanda dördünji gezek ýoly baglanan maryly, 45 ýaşlaryndaky bir erkegiň Aşgabadyň aeroportynda özüni asandygyny aýdýar.

XS
SM
MD
LG