Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Olimpiýa şäherçesiniň daşyndaky etrapçalaryň ähli ýollarynda böwet goýuldy

Aşgabadyň Parahat -1 we Parahat -2 etrapçalaryna barýan ýollaryň tas ählisi awtoulaglaryň geçmezligi üçin uly beton böwetler bilen petiklendi. Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleri etrapçalara barýan ähli ýollarda böwet gurmak işiniň 8-nji awgustda berjaý edilendigini habar berýärler.
Köpräk görkez

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG