Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 26-njy sentýabr, 2017


Aşgabatda ilkinji golf klubunyň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär; Türkmenistanyň BMG-däki hemişelik wekili öz çykyşynda tebigaty goramak, transport, sport, terrorizme garşy göreş ugurlardan hyzmatdaşlyga üns berdi, adam hukuklaryny agzamady we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG