Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: 2016-njy ýylda ýaragly konfliktlerde 8000-den gowrak çaga öldürildi we ýaralandy


Owganystan

BMG geçen ýylyň dowamynda dünýädäki ýaragly konfliktlerde 8000-den gowrak çaganyň öldürlendigini ýa-da ýaralanandygyny habar berdi. BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterres bu sany “kabul ederlikli däl” diýip atlandyrdy.

5-nji oktýabrda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde köpçülige hödürlenen “Çagalar we ýaragly konfliktler” atly ýyllyk hasabatyna görä, dünýäniň 192 ýurduny öz içine alýan guramanyň 2009-njy ýylda çagalaryň heläkçiligini hasaba alyp başlamagyndan bäri iň ýokary sanlar Owganystana degişli bolmagynda galýar.

Hasabatda Owganystanda 2016-njy ýylda 3512 çaganyň öldürlendigi ýa-da maýyp edilendigi, bu sanyň geçen ýylkysyndan 24% artandygy habar berildi.

Şeýle-de hasabatda ýüzlerçe çaganyň jynsy zorlugyň pidasy bolandygy, mekdeplerde hüjüme sezewar edilendigi ýa-da ýaragly konfliktlere çekilendigi bellenýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG