Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Putine ‘Wepaly’ lakamly alabaý itini sowgat berdi


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin. 11-nji oktýabr, 2017 ý. Soçi şäheri

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň prezidenti Wladimir Putini geçen doglan güni bilen gutlap, oňa “Wepaly” lakamly alabaý itini sowgat berdi.

“Men sizi geçen doglan günüňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlik arzuw edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar – ol alabaý iti. Men şu gün kiçijek alabaý itini öz ýanym bilen getirdim” diýip, Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçide Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy (GDA) sammitiniň başlamagynyň öň ýanynda, Putin bilen geçiren duşuşygynda belledi.

Şondan soň, iki ýurduň liderleriniň gepleşikleriniň geçirilýän zalyna gözenekli gutyda alabaý iti getirildi. Berdimuhamedow ony alyp, Putine gowşurdy.

Rus media serişdeleriniň maglumatyna görä, prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri oňa wagtal-wagtal itleri sowgat berýärler.

“RIA Nowosti” neşiriniň maglumatyna görä, 2010-njy ýylda Bolgariýanyň premýer-ministri Boýko Borisow Putine bolgar owçarka itini sowgat berdi. 2012-nji ýylda Ýaponiýanyň Akita prefekturasynyň ýa-da adasynyň ýolbaşçysy Putine “Ýuma”, ýagny “Arzuw” lakamly iti gowşurdy.​

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG