Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

"Berdimuhamedow köp zähmet çekýär"


Özbegistanyň paýtagty Daşkentde Merkezi Aziýadaky metbugat azatlygy boýunça geçirilen Konferensiýanyň dowamynda bir tarapdan adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistandaky media azatlygynyň çäklendirilýändigini, garaşsyz žurnalistleriň her dürli basyşlara sezewar edilýändigini aýtsalar, beýleki tarapdan türkmen wekilleri bulary ret edip, ýurtda ähli zadyň “gülala-güllükdigini” öňe sürdüler.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG