Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystanyň häkimiýetleri gadagan edilen yslamçy toparyň liderinini ele salandygyny aýdýarlar


Gyrgyzystanyň kartasy

Gyrgyzystanyň demirgazygyndaky Çuý regionynyň häkimiýetleri gadagan edilen yslamçy toparyň liderini ele salandygyny habar berdiler.

Regionyň polisiýa departamentiniň metbugat-wekili Nurbek Toktosunowyň 13-nji noýabrda AÝ/AR-na aýtmagyna görä, tussag edilen 47 ýaşly adamyň “Ýakyn Inkar” atly yslamçy herekete uýýan dini jemgyýetiň ýolbaşçysy bolmakda güman edilýär.

Gyrgyzystan Hindistanda döredilen bu hereketi ekstremist diýip, ony 2016-njy ýylda gadagan etdi, emma häkimiýetler bu guramanyň rugsat berilmezden öz ideýalaryny wagyz etmeginden howatyrlanýarlar.

XS
SM
MD
LG