Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 29-njy noýabr, 2017


Şu günki programmamyzda: Türkmenistanyň prezidenti Marynyň häkimini täzeläp, galan pagtany ýygnamagy çaltlandyrmagy talap etdi; Köşüde ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG