Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy

Aşgabatda bir döwür dükanlaryň tekjelerinden ýitirim bolan "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy. Emma, ýaşaýjylar onuň dükanlaryň arka tarapynda satylýandygyny, şeýle-de onuň ýany bilen hökmany iki guty kökäni hem satyn almalydygyny aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG