Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy

Aşgabatda bir döwür dükanlaryň tekjelerinden ýitirim bolan "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy. Emma, ýaşaýjylar onuň dükanlaryň arka tarapynda satylýandygyny, şeýle-de onuň ýany bilen hökmany iki guty kökäni hem satyn almalydygyny aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG