Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy

Aşgabatda bir döwür dükanlaryň tekjelerinden ýitirim bolan "Ahal" ýagy gaýtadan satuwa çykaryldy. Emma, ýaşaýjylar onuň dükanlaryň arka tarapynda satylýandygyny, şeýle-de onuň ýany bilen hökmany iki guty kökäni hem satyn almalydygyny aýdýarlar.
Köpräk görkez

Ýagyň ýany bilen hökmany iki guty kökäni satyn almaly.
1

Ýagyň ýany bilen hökmany iki guty kökäni satyn almaly.

Ýag dükanyň arka tarapynda satylýar.
2

Ýag dükanyň arka tarapynda satylýar.

3
Ýagy satyn almak üçin nobata duran alyjylar.
4

Ýagy satyn almak üçin nobata duran alyjylar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG