Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Saňa bir soragym bar: halkyň näme üçin ýurtdan gaçýar?


Stambuldaky türkmen migrantlary, noýabr, 2017.

Türkmenistany dünya Jennet diýip, gülýaly edip görkezip şohrat gazandyñ.

Sana bir soragym bar: Eger ýurduñ Jennet bolsa,onda nämy üçin halkyñ Jennetden gaçýar? daşary ýurtlarda sergezdan bolup ýör?

soragymyñ jogabyny teswirlere ýazarsyn arkadagym.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG