Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebabyň bibat ýollary

Lebap welaýatyndaky ýollardan maşyn sürýänleriň köpüsi hemişe "hudaýy kömege çagyrýandyklaryny" aýdýarlar.
Köpräk görkez

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG