Sepleriň elýeterliligi

Habarlar gündeligi

Habarlar gündeligi – 10-njy ýanwar, 2018


Şu günki programmamyzda: Berdimuhamedow ýurtda agyr ykdysady krizisiň dowam edýändigi aýdylýan döwürde täze kaşaň myhmanhanalary gurmagy tabşyrdy; Türkmenistanda gara reňkli awtoulaglary ak reňke boýamak talaby ýurduň demirgazyk regiony Daşoguza hem gelip ýetdi we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG