Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Russiýa: Tanymal komiki aktýor Mihail Deržawin 81 ýaşynda aradan çykdy


Orsýetli komiki aktýor Mihail Deržawin

Sowet döwründe döredilen filmlerde ýerine ýetiren roly üçin köp adamyň söýgüsine mynasyp bolan orsýetli komiki aktýor Mihail Deržawin 81 ýaşynda aradan çykdy.

Deržawiniň 10-njy ýanwarda dünýäden ötendigini Moskwanyň Akademiki satira teatry özüniň Facebook sosial ulgamynda çap eden gysgajyk beýanatynda mälim etdi. Onda aktýoryň ölümine nämäniň sebäp bolandygy barada jikme-jik maglumat berilmedi.

Moskwada doglan Deržawin öz karýerasyna 1959-njy ýylda teatr aktýory hökmünde başlapdy.

Onuň teatr sahnalarynda ýerine ýetiren rollaryna gowy baha berilýär, ýöne ol özüniň 40-dan gowrak sowet filminde ýerine ýetiren rollary bilen meşhur bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG