Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Ýolbaşçylar diňe basyş edýärler, Türkmenistanda adalat ýok"


Resmi çärä gatnaşyjylar. Arhiw suraty

Beyik saparmyrat turkmenbasynyn yatan yeri yagty bolsun allatagalla onun imany hemra bolsyn jayy jennetden bolsun gazy togy suwy mugt beryarti emma gyynansakda nyyazow dowur yok hazirki dowurde hemme zat uytgedi hemme zat pula gecdi zatlar hemmesi gymmatlady halk hor garyp yashayar.

Yolbascylar dine ozini bilip yashayar. Telewedinyede yalan gurrunler beryar biz bay dowlet bizin yurdumyz osyar gulyar diyip aldap gorkezyarler. Basgada aydara zat kan. Inistutlara uniwersitetlere girmek arzuw etdyanlere okuwa alanoklar.

Dine yolbascylaryn ministrliklerin hossarlaryny dine solar giryarler garyplar arzuw edip yasayanlar girip bilenoklar rektorlaram basgada birnace yolbascylaryn hossarlary giryarler gyynanyan aglasym gelyar turkmenistan germaniya amerika dowletler hic wagt osmeyar gaytam hasam coker.

Turkmenistandaky yolbascylar dine basys etyarler turkmenistanda adalat erkim. Nlik yok.

Aclyk doreyar bizin yurdymyz owganystandan yrakdan siriyadan beder aclyk doredi hazir adamlar telefonda gurlessen hayal etman yzarlap etraba welayata merkeze cagyryarlar hic kim bizin arzymyzy dinlejek yok menem orta mekdebi gutaran barik dine aglap gezdim hazirem aglasym gelyar yurtda bolyan zatl5aryna uniwersitete girip bilmeyan amerikadaky germaniyadaky unwersitetlere dowlet tarapyndan okap bilemizok oran gyynanyan.

Turkmenistanda ic gysgac yurt bolanson yurdun dasyna cykmak kyyn yurdun icinde yokary okuw jaylarda okuwa girip bolmanson Germaniya Amerika okuwa gidesim gelyar hormatly prezidentim yygnaklarda bellap gecyar arzuwsyz adam ganatsyz gus diyyip belleyar men arzuwym puc bolly ne Amerika nede Germaniya yokary okuw mekdeplerde okap bilim alyp bildim turkmenistan korrupsiya parahorluk kopelen son menem dasary yurda dowlet tarapyndan okamakdan mahrum boldym su arzymy gahryman arkadagymyza azatlyk usti bilen hormatly prezidntimize gurbanguly berdimuhammedowa yetirmenizi hemde amerikanyn prezidenti donalt trama germaniyanyn prezidente hemem birlesen milletler guramasynyn bas sekretary anteni guterse inlis nemis diline terjime edip yetirmenizi sizden uly hormat bilen sizden hayys edyarin.

Turkmenistanyn oba yerleri etrap welayat saher yerlerin kop yerleri garyp yasayar. Dowlet tarapyndan hic hili komek goldag yok oran gyynanyarys. Gaytam hokumet yolbascylar azar yamany beryarler. Hokumet dowlet edaralarda isleyan asly ahal welayatyn gokdepe ak bugday babadayhan kaka baharly marylar lebaplar dasoguzlar balkanlar doglan yolbascylar emeldar godek gurlap turma basyp urup yenjip oldurip yzarlap azar yamany beryarler.

Turkmenistan yapyk yurt bolanson biz arzymyzy hic yere yetirp bilemizok dine gorky astynda saklayarlar.

Turkmen

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (8)

Şu forum ýapyk

XS
SM
MD
LG