Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Barlaglar: Ukrainadaky konflikt HIV wirusynyň ýaýramagyny artdyrdy


Illýustrasiýa suraty

Gündogar Ukrainadaky konflikt adamlary köki-damary bilen başga ýere göçmäge mejbur eden mahaly, tutuş ýurtda HIV wirusynyň ýaýramagyny artdyrdy diýlip, täze barlaglaryň netijelerinde aýdylýar.

15-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň “PNAS” žurnalynda çap edilen raportda bellenmegine görä, 2014-nji ýyldan bäri dowam edýän ýowuzlyklaryň esasy sebitleri bolan Donetsk we Luhansk şäherleri HIV wirusyny ýurduň beýleki böleklerine, şol sanda Kiýewe we Odesa ýaýradan esasy eksportýorlar hasaplanýar.

Ukraina özüniň 45 million ilatynyň ortaça 220 000 sanysyna HIV wirusy ýokuşandygy sebäpli, Ýewropada HIV wirusynyň derejesi boýunça iň ýokary görkezijä eýedir.

Barlagda aýdylmagyna görä, Ukrainada HIV wirusy ýokuşan adamlaryň ýarysy özleriniň bu infeksiýa duçar bolandygyny bilmeýändigi sebäpli ýurtda HIV krizisi “sessiz epidemiýa” öwrüldi. Şeýle-de, barlagda Ukrainada HIV wirusy ýokuşan adamlaryň ortaça 40 prosentiniň keseliň soňky tapgyryndadygy bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG