Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkiýede türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýeti döredildi


Türkiýede okaýan türkmen studentleri

Türkiýe türkmen ýaşlarynyň ýokary bilim almak üçin ýykgyn edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýäniň ýokary okuw jaýlary guramasy (ÝÖK) ýurtdaky iň köp daşary ýurtly student sany taýdan Türkmenistanyň 3-nji orunda durýandygyny bildirýär.

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň bu sanyny Türkiýedäki türkmenistanly talyplaryň 2-nji ýanwarda döredilen raýdaşlyk jemgiýetine gönükdirýär.

Eýsem, Türkiýede okaýan türkmen studentleri şeýle raýdaşlyk jemgyýetini döretmäge iten sebäp ýa-da sebäpler näme? Jemgyýet nähili maksatlary göz öňünde tutýar we täze döredilen gurama türkmen studentleri nähili reaksiýa bildirýärler?

Gepleşigi diňläp, bu ugurdaky pikirleriňizi, teklipleriňizi we tejribeleriňizi aşakdaky foruma teswir görnüşinde ýazyp bilersiňiz.

Türkiýedäki türkmenistanly talyplaryň raýdaşlyk jemgyýeti
please wait

No media source currently available

0:00 0:10:00 0:00

Teswirleri gör (7)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG