Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň suw çüwdürimleri doňdy

29-njy ýanwardan 30-na geçen gije Aşgabatda howanyň sowuklygy -10 gradusa çenli baryp ýetip, munuň netijesinde köçelerdäki suw çüwdürimlerinden akýan suwalar doňdy. Käbir suw çüwdürimleriniň aşa doňup, hatardan çykdy. Olaryň käbirlerini bolsa, paýtagtyň Jemagat hojalygy edarasynyň işgärleri doňdan arassaladylar. Azatlyk Radiosy bu barada ýörite fotosergi taýýarlady.

XS
SM
MD
LG