Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Gara bazardaky" dollar kimden we nireden gelýär?


Lebap, dollar nobaty.

Hormatsyz Arkadag!

Gara bazar diýilýan zat nâme üçin bar? Hany dollary nagt dolanşykdan ýatyrypdyñ? Olaryñ elindâki dollarlar nireden gelýâr onda?

Ýatyrda yatyrmaga gurbyñ çatyan bolsa. Belkem seniñ öziñ milli hazynamyzdaky dollarlary gara bazarda çalşyp il gune ayliklaryny beryansiñ?!

Onda diymek senin öz eliñ bilen döreden bazaryñ bolyada. Bahasynyñ galmagyny isleseñ göybermegi gysarsyñ, peselmegini isleseñem göyberersiñ.

Yogsam birden galmagy yada gaytmagyny dollarçylar edip biler oydemizok. Özem hemme welayatlarda deñ tasir edyar.

Erkin bazara geçmeseñ bolmayan bolsa name ücin bankda 3.50 manat kursy gujaklap otyrsyñ. Geçayerler erkin bazar politikasyna.

Şeylede yurdyñ boljagy boldy. Ol seniñ turkmen telewideniyesinde göryaniñ, sana aýdylýanlar, ýetirilyanler düýş.

Haçan agdarylyşyk bolup yada işden çykanyñda saña da HAKYKATY görkezerler.

Payhasly patyşa bolsadyñ şu wagtam görerdiñ.

Yone diş dogtordan kân zada garaşmagam yalnyşlyk.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG