Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Erkinligimizi yzyna beriñ, biz erkin doganymyz üçin erkin yaşaly"


Prezidentiň adyndan berlen pul sowgadyny ýüzüne sylýan gyz.

Hormatly Turkmenistanyñ kagyz yüzündäki prezidenti şu haty siziñ okamagyñyzdan hoşallyk duyaryn.

Eger islegiñiz milledi azaltmak we her yerde türmeler gurup öldürmek bolsa muny sizden haziriñ özünde yerine yetirmegiñizi haýyş edýän.

Eger tersi bolsa erkinligimizi yzyna beriñ biz etmemizden erkin doganymyz üçin erkin yaşaly.

491 km kwadrat size ýalakayk edýânler we sizin yakyñ garyndaşlaryñyz üçin dâlä diñe.

Sesi çykmaz ındi diyip millediñ ganyny malyny namysyny neslini harap etmäge hakyñ yok .

Köçede bizde ylgap maşyn süreli diñe ak maşyn dälä şürülmeli .

Siziñ akylyñyzy oýnaýan adamlar bilen gelejek wagtdada pikirleriñizi maslahatlaşsañyz bizden heläk bolar gideris.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG