Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Siz demokrat  adam ekeniňiz, adamlarymyzda derek ýok eken"


Pezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedow deputat saýlandy.

Hormatly arkadagym!

Men siz barada gaty yalñyş pikirlere eýe bolup yòrüpdirin. Arada mejlisiñ başlyklygyna we deputatlar saýlananda siziñ şeýle demokratiki usulda ýurdy dolandyrýanyñyzy bilmandigime şaýat boldum.

Aslynda siz demokrat adam ekeniñiz. Adamlarmyzdan derek yok eken.

Adamlarmyzyñ başga teklipleri yok, garşylyklary ýok, öz pikir garayişlary yok, has beteri erkeklermiz yok eken.

Mejlisde siz yeke je Erkek adam gòrdüm.

Hatda synçylardan ybarat halkara guramlar hem tankydy bellikler etmandir. Halkyñ saylawçylarynyn 91 goterimi gatnasdy diyilyar.

Saylawçylaryn 90 goterimi deputatlyk saylawynyñ bolanlygyndanam habary yok.

Diymek şanhay hyzmattdaşlyk, GDA, ABŞ ly synçylar hem wagty gelyança dymyalar. Sebabi halk entek ukyda.

Yekeje oyag adam bar. Olam prezidentimiz siz ekeniñiz.

Siz bir yataymañ gayrat ediñ. Biz name ederis soñ?! Bu kerwendakiler şeylede hemmesi ýatyr.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG