Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Halkynyñ arkasynda durmaýandan Arkadag bolmaz!"


Tähran. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow rus kärdeşi Wladimir Putin bilen. Arhiw suraty.

Hormatly Arkadag(?)

Dollary haçana çenli 14 manatda saklamakçy?

Şeyle uzak bolsa işlemage gidaysem diyyan menem. Gelyançam beygelmese peselmezmika diyyan. Kimi gòrseñ ya gidip barýar, ya gitsem de.

Halk senin hazynanyñ tañkyranyndan habarly bolmaga çemeli , entek entek dùzelmez pikiri bilen daşary döwlede gitmàge ýykgyn edyarler. Sebäbi gaz we neftimizi hem satmaklygy bes edeniñi bilmeyan yok bolsa gerek.

Eyrana bergisi ùçin kesen boldunyz. Saña beýleki dòwletler başyny egip duran minstrleriñ däldir gòrseñ.

Halkyñ bahbidi ilkinji orunda bolmaly, seniñ şahsy mertebäñ yada abraýiñ däl.

5mlna seredip bilmeyan prezidentden prezident bolmaz.

Halkynyñ arkasynda durmayandan Arkadag bolmaz!

Bolsa bolsa diktatoryñ Atasy diyerler saña!

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG