Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çoganlynyň göze ilýän we göze ilmeýän taraplary

Aşgabadyň Çoganly şäherçesiniň uly magistral ýoluna ýa bolmasa şäherçäniň içinden awtobus gatnawlary bar köçelerine gözegçilik edilýän bolsa-da, indi gurulandygyna 5-6 ýyldan hem köp wagt geçen kotež jaýlaryň arka ýüzleriniň gurluşykdan galan zir-zibilleri hem arassalanmaýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG