Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň telefon terminallary

Türkmenistanyň “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşan hususy firmalar tarapyndan Aşgabat şäherindäki köçeleriň ugrunda we käbir döwlete degişli dükanlaryň öňlerinde goýlan terminallaryň öz mobil telefonlary üçin pul töleýän müşderileriniň pullaryny ‘ogurlaýandygy’ barada maglumatlar bar. Azatlyk Radiosy Aşgabat şäherindäki terminallar, şol sanda “Türkmen Tilsimat Hojalyk jemgyýeti” hususy kärhanasyna degişli teminallar barada fotosergi taýýarlady.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG