Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azyk dükanlarynyň öňündäki nobatlar

Aşgabadyň dükanlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk harytlarynyň gün-günden gytalmagy bilen, dükanlaryň öňündäki nobatlar hem artýar. Bu ýagdaý, hususanda, Aşgabadyň “Hitrowka” we 30-njy etrapçalaryndaky azyk dükanlarynyň öňünde has köp göze ilýär. Bu ýerde ýaşaýjylar ir säherden turup, şekeriň, çigit ýagynyň we unuň nobatyna durýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG