Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Putin Fransiýa bilen has ýakyn biznes gatnaşyklaryny wada berýär


Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin özüniň fransiýaly kärdeşi Emmanuel Makron bilen. Sankt-Peterburg, Russiýa. 24-nji maý, 2018 ý.

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin özüniň fransiýaly kärdeşi Emmanuel Makrona has ýakyn biznes gatnaşyklaryny wada berdi.

Bu barada Putin Makronyň Sankt-Peterburgda geçýän ýyllyk ykdysady forumyna edýän saparynyň çäklerinde çykyş etdi. Bu saparyň dowamynda Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen gaz ylalaşygy hem baglaşyldy.

Putin iki ýurduň ykdysady gatnaşyklarynyň – Ýewropa Bileleşigniň Kremliň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Moskwa girizen sanksiýalaryna, Siriýadaky düşünişmezliklere we beýleki meselelere garamazdan – “özgerýändigini” aýtdy.

Munuň yz ýany, Putin bilen Makron 3,5 sagada çeken gepleşikleri geçirdiler. Onuň dowamynda Siriýadaky we Ukrainadaky konfliktler, şeýle-de Eýranyň Ýadro ylalaşygy maslahat edildi.

Bu aralykda, Fransiýanyň Total kompaniýasy bilen Russiýanyň Arktikadaky gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça 25 milliard dollarlyk ylalaşyk hem baglaşyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG