Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Haýyş edýäs sizden, visa kartlarymyzy işlär ýaly edip beriň!"


Türkmenistanyň VISA karty

Salam jenap Gurbanguly Berdimuhamedow

Siz Tùrkmenistan watanymzy nahili derejede pese dùsirdiniz

name sebàden daşary ýurtlarda okaýan talyplara beýle azap berýeniz

tùkmen halky size arkadag diýip at berenine hic dùşinip bilemok

haly yaşaýyşyny gowlandyrmak eýsem sizin borjynyz dalmi

haýyş edýas sizden vissa kartlarymzy islar ýaly edip berin

pulsyz daşary döwletde okamak bize agyr dùsyer

ynha okuwymzam tamamlanyar ýone bizin oýe gaýtmagada pulmyz yok

ķartdan bolsa hiçhili pul çekip bilemzok munyna bolsa siz sebapçi

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG