Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Daşary ýurtdaky türkmen talyplarynyň çöregi gaýgy bolsa, olar nädip synagdan geçsin?"


Türkmеn studentleri (illýustrasiýa suraty)

Ey Arkadag, Gel men sana oz dilinde dushundirmage synanshayyn.

Eger-de bir adamyn dishi chuyrese ve ol adan ona uns bermese akly dine ozunin ve mashgala kowum pushdynyn baylygyny artdyrmak bn bashagay bolsa. Onun dishinin chuyrigi damak yollaryna ve yuregine oslozneniya berya. Son ol kishi gidip yuregine bejergi alany bn saglyk yagdayy gowlashmaya.

Diyjek bolyanym byudzeti gyryp dyndynyz yegenleriniz bilen.

Dishden mysal getirenimin manysy esasy keseli bejermeli onun oslozneniyasyny dalde. Yegenlerine nebsine el goyup halk uchin hereket etsen halkyn pulyndan jemlanin kowum pushdyny dolara jaylanda da artyp galjagy belli.

Talyplaryn kartynyn hasaby bilen yurt dolandyryp bolmaya.

Oraza ayy dashary yurtda sessiya dowri turkmen talyplaryn iyjek choregi alada bolsa nadip sessiya tabshyrsyn.

Ya magsadyn shumy hemme ochislenya bolup yurda dolanmagymy.

Syyasata gelende krizisin getiren netijelerini dalde esasy sebaplerini bejermeli stamatalogiya dilinde dushindirdim.

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Men munuň bilen, AÝ/AR-na teswirime gelen jogaby maňa ugratmagy üçin meniň e-mail adresimi ulanmagyna razylyk berýärin

XS
SM
MD
LG