Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň prezidenti ABŞ bilen gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny aýdýar


Gurbanguly Berdimuhamedowyň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampy gutlady.

“Doglan günüňiz mynasybetli meniň ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!” diýip, Gurbanguly Berdimuhamedowyň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampa iberen gutlarynda aýdylýar.

TDH-nyň maglumatyna görä, Berdimuhamedow amerikan kärdeşine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, onuň “amerikan halkynyň gülläp ösmegine gönükdirilen başlangyçlarynda” üstünlik gazanmagyny arzuw edýär.

Şeýle-de Berdimuhamedow gutlagynda özüniň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG