Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mattis: ABŞ Arktikadaky oýnuny ýaýbaňlatmaly


ABŞ-nyň goranmak serketary Jeýms Mattis.

ABŞ Arktikada “öz oýnuny ýaýbaňlatmaly” diýip, ABŞ-nyň goranmak serketary çykyş etdi. Jeýms Mattis global maýlama sebäpli, Arktikada nebit we beýleki mineral serişdelerini almagyň has aňsatlaşandygyny hem belledi.

Käbir çaklamalara görä, Russiýanyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň we beýleki käbir ýurtlaryň territoriýasyndan geçýän Arktikada, Saud Arabasytanyndan we Russiýadan has köp nebit ýataklary ýerleşýär. Moskwa ol ýerdäki energiýa mümkinçiliklerini güýçlendirip, harbylarynyň sanyny hem artdyrdy.

“ABŞ Arktikadaky öz oýnuny ýaýbaňlatmaly. Muňa hiç hili şühbe bolup bilmez” diýip, Mattis Alýaskada çykyş etdi.

XS
SM
MD
LG