Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda baglar guraýar

Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, esasan-da, Aşgabadyň eteklerinde her ýylda millionlarça düýp agaç nahallary oturdylýar, emma olaryň müňlerçesiniň guraýandygyny görse bolýar. Muňa baglara ýeterlik derejede ideg edilmezliginiň sebäp bolýandygy aýdylýar. Azatlyk Radiosy Aşgabadyň etegindäki guran baglar barada fotosergi taýýarlady.

XS
SM
MD
LG