Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Ukraina goşmaça $200 million goranyş kömegini berýär


Ukraina, Kiýewiň etegindäki polisiýa tälim bazasynyň gadalynda parlaýan ukrain we amerikan baýdaklary.

Birleşen Ştatlar Ukraina howpsuzlyk maliýeleşdirmeleri üçin goşmaça $200 million serişde berer.

ABŞ-nyň Goranmak departamenti 20-nji iýulda bu serişdeleri “Ukrain goşunlarynyň goranyş kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen tälim, enjam we geňeş-maslahat tagallalary üçin berjekdigini” yglan etdi.

Täze maliýeleşdirme “ dowam edýän tälim beriş programmalaryna we operasiýa ätiýaçlyklaryna goldaw bermäge gönükdiriler” diýip, beýanatda aýdylýar.

Birleşen Ştatlar 2014-nji ýyldan bäri, goňşusy Orsýet Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneksiýa edip, gündogar Ukrainadaky seperatist hereketlerine meçew bereninden soň, Ukraina jemi 1 milliard dollardan gowrak serişdä durýan goranyş kömegini berdi.

Bu konfliktde 2014-nji ýyldan bäri 10 müň 300-den gowrak adam öldürildi.

XS
SM
MD
LG