Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanly studentler Belarusda san taýdan birinji ýerde


Belarusyň ýokary okuw jaýy (illýustrasiýa)

Belarusyň bilim ministrligi ýurda barýan daşary ýurtlularyň sanynyň artýandygyny habar berýär.

Media maglumatlaryna görä, daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmenistanlylar san taýdan birinji ýerde. Ikinji ýerde Hytaýyň we üçünji ýerde Orsýetiň raýatlary. Jemi Belarusda 100 çemesi ýurtdan 20 müň adam bilim alýar.

Şu ýyl Belarusyň ýokary okuw jaýlaryna 50 müň student kabul edilipdir, olaryň ýarysy Belarusyň ýaşaýjylary.

Belarusyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl giren we okaýan türkmenistanlylaryň sany barada habar berilmedi.

Belarusyň resmi statistikasyna görä, 2017-2018-nji okuw ýylynda bu ýurduň ýokary okuw jaýlarynda 15 126 daşary ýurtly bilim alypdyr, olardan 7 911 adam Türkmenistanyň raýatlary.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG