Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Garaşsyzlygyň öňýany býujet işgärleri "yzy-üzülmeýän" ýowarlardan zeýrenýär

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramynyň öňýany döwlete degişli edara-kärhanalaryň işgärleri "yzy-üzülmeýän" ýowarlaryň özlerine ýetirýän oňaýsyz täsirinden şikaýat edýärler. Öz gezeginde, degişli edaralara işi düşüp barýan ýerli ýaşaýjylar bolsa ýowarlar sebäpli döwlet edaralarynda işleriniň wagtynda bitmeýändiginden zeýrenýärler.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG