Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Facebook Eýran bilen ilteşikli hasaplaryň birnäçesini öçürdi


Facebookyň awgustda Eýran bilen ilteşikli öçüren hasabynda ýerleşdirilen postlar.
Facebookyň awgustda Eýran bilen ilteşikli öçüren hasabynda ýerleşdirilen postlar.

Facebook sosial ulgamy Eýrandan dolandyrylyp, syýasy bölünişik meselelerini gozgaýan hasaplaryň öçürilendigini aýtdy. Maglumata görä, bu hasaplaryň Britaniýada we ABŞ-da millionlarça yzarlaýjasy bolupdyr.

Sosial ulgam läheňi Facebookdan we Instagramdan 82 “galp” hasabyň öçürilendigini aýtdy.

Facebook öçürilen hasaplaryň ABŞ-da 6-njy noýabrda geçirilmeli kongres saýlawlarynyň öňüsyrasynda jynsparazlyk, migrasiýa, ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp ýaly meseleleri gozgap, “bölünişigi ornaşdyrmagy” maksat edinendiklerini belledi.

Facebook hasaplaryň arasyndaky koordinirlenen hereketlere geçen hepde üns berendigini we olaryň öňüni almak ugrunda dessine çäre görendigini aýtdy.

XS
SM
MD
LG