Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ermeni parlamenti dargadyldy, irki saýlawlar yglan edildi


Premýer-ministriň wezipesini ýerine ýetiriji Nikol Paşiniýan

Ermenistanyň prezidenti parlamenti dargadyp, irki saýlawlary yglan etdi. Mundan öň, kanunçykaryjylaryň premýer-ministri saýlamak synanyşyklarynyň ikisi hem netijesiz tamamlanypdy.

Prezident Armen Sarkisiýan saýlawlaryň 9-njy dekabrda geçiriljekdigi baradaky karara penşenbe güni giçlik gol goýdy.

Premýer-ministriň wezipesini ýerine ýetiriji Nikol Paşiniýan irki saýlawlaryň geçirilmegi üçin, geçen aý premýer-ministr wezipesinden çekilýändigini yglan edipdi. Ol täze parlament we premýer-ministr saýlanýança bu wezipede saklanyp galar.

Ermeni Konstitusiýasyna laýyklykda, irki saýlawlar premýer-ministr wezipesinden çekilen we parlamentiň iki hepdäniň içinde bu wezipä täze adamy saýlap bilmedik halatynda geçirilýär.

Ozalky oppozisiýa syýasatçysy Paşiniýan maý aýynda häkimiýet başyna geçipdi. Mundan öň, ençeme hepdeläp dowam eden köçe protestleriniň netijesinde uzak wagtlap häkimiýet başynda bolan, Ermenistanyň Respublikan Partiýasynyň agzasy Serž Sarkisýan wezipesinden çekilipdi.

XS
SM
MD
LG