Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ, Günorta Koreýa bilelikdäki harby-türgenleşikleri geçirýärler


Günorta Koreýanyň esgeri. Arhiw suraty

ABŞ bilen Günorta Koreýanyň bilelikdäki kiçi göwrümli harby türgenleşikleri başlady. Bu ABŞ-yň döwlet sekretary Maýk Pompeonyň Demirgazyk Koreýanyň resmileri bilen Nýu-Ýorkda planlaşdyrylan duşuşygyndan birnäçe gün öň bolup geçýär.

Bu ozal planlaşdyrylan has uly harby-türgenleşikleriň bir bölegidir. Iýun aýynda prezident Donald Tramp Singapurda Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un bilen geçiren sammitinden soň, ABŞ-Günorta Koreýa bilelikdäki harby türgenleşikleriniň geçirilmejekdigini söz beripdi.

Iki ýurduň arasyndaky giň göwrümli harby türgenleşikler togtadylsa-da, Waşington bilen Seul özara kiçi gerimli manýowrlary gurnaýarlar.

Häzirki türgenleşiklere ABŞ-nyň we Günorta Koreýanyň 500-e golaý harby-deňiz güýçleri gatnaşýar.

Bu aralykda, Günorta Koreýanyň goranmak ministri 2019-njy ýylda uly gerimli harby türgenleşikleriň geçirilip-geçirilmezligi baradaky kararyň şu ýylyň aýagyna çenli belli ediljekdigini aýtdy.

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo öňümizdäki günlerde özüniň demirgazyk koreýaly kärdeşi Kim Jon Çol bilen duşuşyp, Phenýanyň denuklerizasiýa planlarynyň we iki ýurduň liderleriniň nobatdaky sammitini geçirmek mümkinçilikleriniň maslahat ediljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG