Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda “Talyban” polisiýa kerwenine hüjüm etdi


Owgan polisiýasy. Arhiw suraty.

Owganystanyň günbataryndaky Farah welaýatynda polisiýanyň kerwenine edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hataryndan azyndan 20 adam heläk boldy.

Ýerli resmiler hüjümde polisiýasynyň ýokary derejeli resmileriniň hem ýaralanandygyny mälim etdiler.

Maglumata görä, kerwen Laş wa Juwaýn etrabyna bellenilen täze polisiýa başlygy bilen tanyşmak üçin ýola çykypdyr. Polisiýanyň täze ýolbaşçysy hüjümde öldürildi.

Hüjümiň jogapkärçiligini “Talyban” öz üstüne aldy.

2014-nji ýylda NATO güýçleriniň aglabasy Owganystany terk edenden soň, ýerli howpsuzlyk güýçleri jeňçilere garşy durmakda kynçylyklary çekýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG