Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Özbegistan giň-gerimli harby türgenleşikleri geçirýär


Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew

Özbegistanyň Goranmak ministrligi tutuş ýurt boýunça giň-gerimli harby türgenleşik çäreleriniň geçirilýändigini mälim etdi.

Ministrligiň metbugat wekili bäş günläp dowam etjek türgenleşikleriň duşenbe güni başlanandygyny belledi.

“Mundan öň Özbegistanda söweşe ukyplylygyň derejesini barlamak boýunça şular ýaly giň-gerimli çäre gurnalmandy” diýip, Temur Narziýew aýtdy.

Mundan başga goşmaça maglumat berilmedi.

Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew 2016-njy ýylda ýurduň ozalky baştutany Yslam Kerimow ölenden soň, 32 million ilatly ýurduň başyna geçipdi.

XS
SM
MD
LG