Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran raketa synaglaryny dowam etdirjekdigini aýdýar


Eýran raketasy.

Eýran, ABŞ-nyň bu ugurdaky nägileliklerine garamazdan, raketa synaglaryny dowam etdirjekdigini aýtdy.

“Raketa synaglary... ýurduň howpsuzlygy jähtinden amala aşyrylyp, olar dowam etdiriler” diýip, Eýranyň harby güýçleriniň metbugat wekili, brigadir-general Abolfazl Şekarçi aýdy.

Ol Eýranyň “raketalarynyň önümçiligini we synaglaryny dowam etdirjekdigini”, şeýle-de bularyň “ýadro ylalaşygynyň çäklerine girmän, ýurduň milli howpsuzlygynyň bölegidigini we şonuň üçin hem hiç kimden rugsadyň soralmajakdygyny” belledi.

Mundan bir gün öň, ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Pompeo Eýranyň orta-aralyk üçin niýetlenen raketalarynyň synaglaryny tankytlapdy.

“Raketalaryň Ýewropanyň böleklerini we Ýakyn Gündogardaky islendik ýeri urmaga mümkinçiligi bar” diýip, Pompeo belledi.

“Bu synaglar BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Eýranyň ýadro ýaraglaryny daşamaga ukyply raketa synaglaryny gadagan edýän 2231 belgili rezolýusiýasyna çapraz gelýär” diýip, Pompeonyň beýanatynda nygtalýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG