Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen DIM-inde ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk boldy


ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzad. Arhiw suraty

11-nji dekabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow ABŞ-nyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa bilen duşuşdy.

Duşuşygyň başynda taraplar Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmeklige gyzyklanma bildirdiler.

Owganystanyň daşyndaky syýasy ýagdaýlar, sebitleýin meseleler boýunça pikir alşyldy.

Türkmen mediasynyň maglumatyna görä, Z.Halilzad Owaganystanda durmuşa geçirilýän infrastruktura taslamalaryna ýokary baha berdi hem-de olaryň goňşy Owganystanda we tutuş sebitde howpsuzlygy üpjün etmekdäki ähmiýetini belledi.

Şeýle-de taraplar türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň yzygiderli ösdürilmeginiň zerurlygyny belläp, ony mundan aňryk hem giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG