Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Britan kanunçykaryjylary “Brexit” boýunça ses berýärler


Britan premýer-ministri Tereza Maý

Britan kanunçykaryjylary hökümetiň Ýewropa Bileleşiginiň düzüminden çykmak boýunça hödürleýän, “Brexit” diýlip bilinýän taslamasyna ses bererler.

Köp syýasy bilermenler munuň başa barmajakdygyny çaklaýarlar.

Ses berilişigiň öňýany premýer-ministr Tereza Maý “ýok” diýlip ses berilse, bu ugurdaky tagallalaryň puja çykyp biljekdigini duýdurdy.

Şeýle-de, Maý munuň “britan halkynyň beren sesine dönüklik etmek boljakdygyny” duýdurdy.

Britaniýanyň Ýewropa Bileleşiginiň düzüminden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29-njy mart diýlip kesgitlenipdi.

Eger-de ses berilişikde “ýok” diýilse, onda “Brexit” planlarynyň nämälimlige uçramagy mümkin.

Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda britan ykdysadyýetiniň garma-gürmelige sezewar boljakdygyny aýdýarlar.

Maýyň planynyň tankytçylary, şol sanda öz partiýasynyň wekilleri munuň ýurdy Ýewropa Bileleşiginiň düzgünlerine bakna edip saklajakdygyny we ýurduň öz garaşsyz söwda syýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG