Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tbliside gazyň syzmagy netijesinde ýüze çykandygy aýdylýan partlamada dört adam öldi


Did Digomi etrabynda ýerleşen binanyň ýaşaýjylary ewakuasiýa edildiler. 16-njy ýanwar.
Did Digomi etrabynda ýerleşen binanyň ýaşaýjylary ewakuasiýa edildiler. 16-njy ýanwar.

Gürjüstanyň paýtagty Tblisiniň eteginde bir ýaşaýyş jaýynda gazyň syzmagy netijesinde ýüze çykandygy aýdylýan partlamada azyndan dört adam öldi.

Resmiler, binanyň altynjy gatynda ýüze çykan hadysada başga-da sekiz adamyň ýaralanandygyny, olaryň ikisiniň hem agyr ýagdaýdadygyny mälim etdiler.

Did Digomi etrabynda ýerleşen binanyň ýaşaýjylary ewakuasiýa edildiler.

Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri partlama gazyň syzmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar.

Gürji premýer-ministri Mamuka Bakhtadze 17-nji ýanwary matam güni diýip yglan etdi.

Gürjüstanda ýaşaýyş jaýlaryna çekilen gaz geçirijileriniň aglbasy könelip, olardan ýygy-ýygydan gaz syzyp çykýar.

XS
SM
MD
LG