Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kim Trampyň hatyna “hoşallygyny” bildirdi


Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un

Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Un, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampdan gelen hatdan soň, özüniň “uly hoşallygyny” bildirdi diýip, Phenýanyň döwlet mediasy habar berdi.

KCNA habar agentligi Kimiň “iki ýurduň liderleriniň planlaşdyrylan ikinji sammitine “ykjam tehniki taýýarlyklary” görýändigini hem belläp geçdi.

“Kim Jong Un ‘biz prezident Trampyň paýhasyna ynanýarys, sabyrlylyk we gowy niýet bilen garaşyp, ABŞ bilen bilelikde Demirgazyk Koreýanyň we Birleşen Ştatlaryň kesgitlän sepgitlerine ýetmek ugrunda ädimme-ädim hereket edýäris’ diýip, belledi” diýip, KCNA habar berdi.

Habar agentligi Kime Trampdan hatyň gelip gowşandygyny aýtdy, emma onuň mazmuny barada hiç zat aýtmady.

Tramp sammiti fewralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi.

Wýetnamyň hökümetindäki bir çeşmäniň AFP habar agentligine beren maglumatyna görä, sammiti Hanoýda ýa-da Danangda geçirmek üçin “logistiki taýýarlyklar” görülýär. Wýetnamyň hem Waşington, hem-de Phenýang bilen gowy gatnaşyklary bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG